Intresseföreningen Ruskenrunt

Välkommen till Intresseföreningen Rusken Runt

20071111 084
IRR är en idéell förening som vill verka för boende och andra intresserade i trakten runt Rusken. 

Föreningen bildades 2008-04-09.

 

                                      

Från årsmötet

Måndagen den 25 februari

Årsmöte har hållits i Intresseförening Rusken Runt den 25/2 i Församlingshemmet, Gällaryd.

Ett 60 tal medlemmar mötte upp till trevligt årsmöte med underhållning av Cittragruppen. Vid mötet valdes Christina Lindberg till ordförande och i styrelsen invaldes Malin Melin, Kristin Petersson, Magnus Hullfors, Maj-Lis Flood, Carita Ingvarsson, Peter Zamecnik, suppleanter Git Svensson, Carl-Erik Claesson, Tommy Flood.

Till årets Rusken profil har av inkomna röster samt en enig styrelse utsetts:

Lars-Göran Berggren o Christer Axelsson

Motivering löd:

Med ett stort engagemang för bygdens barn o ungdom, fått dem att träffas och känna glädje och tillhörighet genom att spela fotboll, åka på cup tillsammans.

-Samt sett till att Ohs åter fått ett fotbollslag.

IRR 2019

 

 

 

VILL DU DELTAGA I 2019 ÅRS RUSKEN RUNT 24-25 AUGUSTI

KONTAKTA: CHRISTINA LINDBERG 070-6346275 lustgard@flahult.com    

Här kan du se 2018 års program klicka på länken.....

 

Denna förening samarbetar med övriga föreningar runt Rusken och Studieförbundet Vuxenskolan.
Tills vidare så finns info om IRR endast på denna hemsida.

Medlemsavgift i föreningen per år är; aktivmedlem 500:-, stödmedlem 100:-

Alla är välkomna att engagera sig och bli aktiva medlemmar. Det är bara att höra av sig till någon i styrelsen.

Kontaktinfo hittar du under kontakt.