Intresseföreningen Ruskenrunt

IRR

IRR ADRESSER STYRELSE 2021

O = ordinarie

S = supleant

Boman Annelie     annelie.boman@telia.com                        070 8500806         S                                                                                                                        Blekingegatan 3, 554 48 Jönköping

Carlzon Thomas     carlzonlerdala@hotmail.com                   073 3603201         S                                                                                                                                  Lerdala Pålshemmet 2, 331 93 Värnamo

Janni Einarsson   Einarsson.janni@gmail.com                072 2209025       S                                                                                                                Skaftarp Övre Fåll, 330 17 Rydaholm                            

Lena Freij    lena@freij.se                                         070 8844849         S                                                                                                         Hjälshammar Sjögård 1, 331 44 Värnamo

Gof Gösta   kalvhagen.ohs@gmail.com                                076 0410564         O                                                                                                                       Kalvhagen 10, 331 98 Värnamo                                          0370 651085

Hansson Sven-Erik         Repr. OBJ                                    073 1837171                                                                                                                                             Ohs Lärarbostaden 1, 331 98 Värnamo                                0370 651042

Hullfors Magnus           hullforsmagnus@gmail.com              070 5652068          S                                                                                                                         Gällaryds Prästgård 1, 331 74 Bor                                       0370652103

Ingvarsson Carita     adressen.hem@gmail.com                   070 7367719          O                                                                                                                      Lagastigen 34, 331 31 Värnamo

Lindberg Christina   lustgard@flahult.com                           070 634275           ordf.                                                                                                                         Flahult 2, 576 97 Vrigstad                                                   0382 31094

Magnusson Elisabet     elvymagnusson@gmail.com             073 0275859          O                                                                                                                                      Lerdala Påhlshemmet 1, 331 93 Värnamo

Petersson Kristin   kristin_.petersson@hotmail.com             0382 24032            O                                                                                                                             Ekhult 2, 576 93 Rörvik                                            

Svensson Git       margareta.carlstrom@hotmail.com           070 5277891          O                                                                                                                            Lerdala Sjövik, 331 93 Värnamo

Texten Bernt    osshjalpen@bor.se                                   0705630016        S                                                                                                                   Savens väg 2, 330 15 Bor,                                            

Zamecnik Peter   peter@zataboden.se                               070 5601895           O                                                                                                                      Värmeshult Zätrabo, 331 74 Bor                                        0370 690847

VALBEREDNING:

Carlsson Barbro     lyasa@live.se                                      070 5628586

                                                                                       0472 266043                                                                                                                                         Gustafsson Lars-Erik                                                        070 6777157                                                                                                                                         Modal, 570 01 Rörvik                                                        0382 24025

Sammankallande

Kassör:

Annelie Boman                                                                070 8500806

REVISORER:

Karl-Magnus Svensson k-ms@bor.se                                073 5401786                                                                                                                                          Älgaryd 1, 331 74 Bor

Berggren Lars-Inge     berggrenlarsinge@hotmail.com       070 3636683                                                                                                                                        Månsabo Solbacken 3, 568 91 Skillingaryd                       072 7472472

Föreningens Postadress:

IRR
Christina Lindberg

Flahult 2

57697 Vrigstad

Föreningens Mail:

info@gotorusken.se