Intresseföreningen Ruskenrunt

RUNT RUSKEN - Dagarna

29-30 augusti 2020

Hjärtligt välkommen att medverka på Rusken Runt-dagen, 29-30 augusti, kl 10-17.

Vi hoppas på minst lika många aktiviteter detta år.

Hitta gärna nya medverkande i din omgivning. Ju fler vi är desto högre värde för de besökande.

Det är även fritt att bjuda in aktörer utifrån.

Vi hoppas på trevliga och givande dagar.

Avgift per deltagare 500:-

I denna summa ingår även medlemskap i föreningen Rusken Runt.
Faktura kommer 
att skickas från föreningen.

Anmälan via mail eller sänds med

vanlig post till : IRR / Christina Lindberg,

Flahult 2, 570 03 Vrigstad. SMS 070 6346275


OBS: sista dag för text i program 15/4

Se bifogad blankett!

Blankett PDF - Click Me!

Styrelsen Intresseföreningen Rusken Runt